Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα πλαίσια συμμόρφωσης του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού 679/2006, σας ενημερώνουμε ότι καμία αίτηση μεταβολών (αποδεσμεύσεις, επανεγγραφές κλπ) δεν θα γίνεται δεκτή εάν δεν συνοδεύεται από πράξη συναίνεσης (site Epsana.gr στην στήλη Έντυπα).

Η πράξη συναίνεσης θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του ποδοσφαιριστή ή του κηδεμόνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου